Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur personuppgifter samlas in, används och delas när du besöker larsbergstandvard.se (nedan kallad ”webbplatsen”).

Insamlade personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du använder webbplatsen. Dessa kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du väljer att lämna.

Vi använder också olika tekniker för att samla in information när du besöker webbplatsen, inklusive cookies och liknande spårningstekniker.

Användning av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in används för att tillhandahålla och förbättra webbplatsen och dess tjänster, för att kommunicera med dig och för att anpassa din upplevelse av webbplatsen.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt samtycke, förutom när det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster på begäran eller när det krävs enligt lag.

Dataskydd

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter som vi har om dig. Du har också rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter och att begränsa deras behandling. Kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss på info@larsbergstandvard.se

08-750 77 77